TRAIN DE TRAINER

Trainers zijn direct verantwoordelijk voor de beleving van de club en haar leden. Zij hebben een zware taak. Trainers leveren een grote maar vooral belangrijke bijdrage aan het voetbalplezier en ontwikkeling van jeugdspelers. Spelers verwachten van hen wekelijks leuke, uitdagende en leerzame trainingen. Is dat terecht? Natuurlijk! Is dat eenvoudig? Nee! Met een Train de Trainer traject krijgen trainers handvatten om zelf een betere trainer te worden en grotere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de spelers.

STAR Football Academy geeft interne trainerscursussen op maat om trainers en verenigingen te ondersteunen. Wij helpen de trainers en de vereniging met praktische en tastbare tips, adviezen en trainingsvormen waar uiteindelijk de spelers, de trainers en de club van profiteren.

Uiteraard hoort hier beleid bij. Een duidelijke weg die je als club inslaat om je leden beter te bedienen. Leden consumeren steeds meer en verwachten kwaliteit. Clubs daarentegen hebben moeite om kader te vinden en behouden die dat kan bieden. Hoe los je dat op? Ook daar zijn tal van mogelijkheden voor. Mogelijkheden die passend zijn voor jouw club, aangezien je altijd te maken hebt met omgevingsfactoren en club-eigen culturen. Ook hierin kan STAR assisteren. Samen naar een oplossing (zie ook STAR-clubondersteuning).

STAR Football Academy verzorgt twee modules

Module 1: Een vier-weekse Train de trainer cursus voor voetbalclubs en trainers gericht op het begeleiden en geven van voetbaltrainingen aan jeugdspelers in de onderbouw (t/m JO12). De ontwikkeling van de jeugdtrainer staat hierin centraal. STAR past haar werkwijze volledig aan, aan de specifieke wensen en mogelijkheden van de desbetreffende vereniging. Individueel opgeven is ook mogelijk.
De visie en het beleid van de vereniging zijn leidend. In overleg kunnen we kiezen voor bepaalde thema’s. Door dit maatwerk worden alle jeugdtrainers specifiek geschoold waar de behoefte ligt om zo de jeugdtrainers en -spelers van de vereniging optimaal op te leiden volgens de visie van de club.

Module 2: Een drie-weekse wedstrijdgerichte trainerscursus gericht op de midden- en bovenbouw. Deze cursus is voetbalinhoudelijk en wedstrijdgericht. Tijdens de cursus is er aandacht voor tactiek. Hoe lees je een wedstrijd en maak je “voetbalproblemen” trainbaar. In module 1 komt dit ook aan bod voor de onderbouwtrainers.

Voordelen voor uw vereniging:

 • De vereniging bepaalt het aantal deelnemers met een maximum van 20 trainers.
 • Het is clubspecifiek dus maatwerk
 • De scholing is op de eigen locatie
 • De cursus is zeer praktijk gericht
 • Laagdrempelig: iedere trainer kan hier mee aan de slag
 • De saamhorigheid en de eenduidigheid vergroot enorm
 • Motivatie en betrokkenheid van jeugdtrainers neemt toe
 • Continuïteit trainersstaf neemt toe
 • Het niveau van de jeugdopleiding van de vereniging verbetert sterk

De cursusmodules verbeteren de vaardigheden van de trainers, dit komt de kwaliteit van de spelers en de vereniging zeer ten goede. Na de cursus beschikt de trainer over een groot aantal handige oefenvormen en is de trainer in staat een wedstrijd te lezen, een training te maken en te geven passend bij zijn leeftijdscategorie. Tegelijk worden trainers gestimuleerd om met elkaar samen te werken en na te denken over voetbal, zodat zowel de spelers als de trainers zich ontwikkelen.

Module 1
onderbouw

De cursusmodule 1 bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte waarin de volgende onderwerpen worden behandeld. (4 avonden

 • Leeftijdskenmerken
 • Mijn rol en invloed als trainer
 • Hoe zet ik een organisatie neer van een training
 • Hoe bepaal ik een trainingsdoel
 • Hoe bereid ik een training voor
 • Hoe maak ik een afwisselend programma passend bij de leeftijd
 • Welke oefenvormen kan ik toepassen
 • Hoe leg ik de vorm uit
 • Hoe doe ik het voor
 • Waar coach ik op

Voor het praktijkgedeelte gaan we met de trainers buiten actief met spelers aan de slag en geven we heel gericht voorbeelden. Hierbij gaan we ervan uit dat er voor drie trainingen een jeugdteam beschikbaar is a 6 tot 8 spelers voor het praktijk-gedeelte.


Module 2
midden- en bovenbouw

De cursusmodule 2 bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte waarin de volgende onderwerpen worden behandeld (3 avonden).

 • Hoe lees ik een wedstrijd
 • Ontwikkelen en hanteren speelwijze
 • Hoe presenteer ik mij langs de lijn
 • Hoe maak ik voetbalproblemen trainbaar
 • Hoe zet ik een organisatie neer van een training
 • Hoe bepaal ik een trainingsdoel
 • Hoe bereid ik een training voor
 • Hoe maak ik een afwisselend programma passend bij de leeftijd
 • Welke oefenvormen kan ik toepassen
 • Hoe leg ik de vorm uit
 • Hoe doe ik het voor
 • Waarop en wanneer coach ik

Voor het praktijkgedeelte gaan we met de trainers buiten actief met spelers aan de slag en geven we heel gericht voorbeelden. Hierbij gaan we ervan uit dat er voor twee trainingen een jeugdteam beschikbaar is a 11 spelers voor het praktijkgedeelte.

Structuur

De cursus bestaat uit vier avonden van 19:00 tot 22:00 bij u op de club. De cursus bestaat uit zowel een theorie als praktijkgedeelte.

Inschrijving / nadere informatie

Neem contact op via email of 06-52693731. Cursusdata worden bepaald in overleg. In een kennismakingsgesprek lichten wij graag onze werkwijze toe en maken we met u afspraken over de wensen van uw vereniging/de trainers.

CONTACT:

info@starfootballacademy.nl

Tel. 06 52 69 37 31

TRAIN LOCATIE:

Complex sv Poortugaal

Albrandswaardseweg 84a

Poortugaal