ALGEMENE VOORWAARDEN STAR Football Academy

Bij inschrijving voor een van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden
Daar waar gerefereerd wordt aan STAR Football Academy wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld.

 1. Betalingsvoorwaarden
  Bij inschrijving voor een van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen middels toegezonden factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Deelname aan een van onze activiteiten is alleen mogelijk als de betaling ontvangen is. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan STAR Football Academy besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.

 2. Annuleringsvoorwaarden
  Ik stem in met directe levering van deze dienst, bij gebruik van mijn herroepingsrecht worden kosten naar ratio van gebruik verrekend”.
  Annuleren kan door middel van een e-mail te sturen naar: info@starfootballacademy.nl
  Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, neem dan contact met ons op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als klant.

 3. Aansprakelijkheid en klachten
  Het deelnemen aan activiteiten van STAR Football Academy is geheel voor eigen risico van de deelnemer. STAR Football Academy en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor blessuren, materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. De Deelnemer zal STAR Football Academy vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. STAR Football Academy en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel.

 4. Gedragsregels
  Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training is verplicht. Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.
  De staf van STAR Football Academy is van onbesproken gedrag en kunnen het aantonen middels een verklaring omtrent gedrag ( VOG).

 5. Verzuim en afgelasting
  Een verzuimde training kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder ‘Aansprakelijkheid’ vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website: www.starfootballacademy.nl of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. STAR Football Academy is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.
  Teruggave van een deel van het lesgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht ( Coronavirus, aantoonbare blessures of langdurige ziekte), let wel: teruggave is geen verplichting door STAR Football Academy.

 6. Kleding
  Deelnemer verplicht zich tot de aanschaf van het kledingpakket indien het de 1e inschrijving betreft. Tevens is deelnemer verplicht kleding van STAR Football Academy te dragen tijdens de training.

 7. Overig
  U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail.
  Alle audio en/of visuele opnames door STAR Football Academy ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van Star Football Academy. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men STAR Football Academy het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van Star Football Academy. Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een digitale nieuwsbrief. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande aan de activiteit schriftelijk aan te geven bij de organisator.

 8. Accommodatie
  De organisator streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op een deugdelijke accommodatie. Indien mogelijk zal de organisator haar deelnemers toegang verschaffen tot kleedaccommodaties, dit is echter geen garantie.